Награждаване 2020 година! - Елекс Груп Холдинг ЕООД

Награждаване 2020 година!

Броени дни преди Коледа и края на 2020-та са ясни първенците на Елекс Груп
Холдинг ЕООД, отличили се със своя принос за постигнатия през годината търговски
резултат и за развитието на фирмата като цяло:

  •  Грамота и метална пластика за цялостна дейност и много добри резултати се
    присъждат на колектива на дъщерното дружество, опериращо в гр.София и
    областта – Елекс Средец ООД ;
  • Удостоверение и метална пластика се присъждат на инж. Николай Ганчев от
    за съществен личен принос и много добри търговски
    постижения през 2020 година.

Пожелаваме на наградените да са здрави и да надхвърлят постиженията си през
2021 година!
На всички останали колеги – здраве и шансове за по-добро класиране през 2021
година!