Бандеролни етикети - Елекс Груп Холдинг ЕООД

Бандеролни етикети

Това е собствено разработена технология. Бандеролните етикети са предназначени за приложение върху продукти, повърхностите на които е нежелателно да контактуват с лепилния слой на етикетите. Бандеролът се поставя върху продукта заедно с носещата основа на самозалепващата хартия и обхваща плътно контура на продукта, като се самозалепя само в зоната на застъпването, с което се постигат фукционалност, естетика на апликиране и оптимизиран разход.

Бандеролните етикети са навити на ролка, което позволява тяхното допечатване, и по този начин отпада нуждата от допълнителен етикет, носещ променливата информация за дата на производство. Дава се възможност посредством един отпечатан универсален фирмен етикет, да се апликират няколко продукта, наименованието на които се допечатва в момента на тяхното производство.
При етикетиране с бандеролни етикети лепилото няма контакт с обвивката на продукта, което е особено важно за продукти с „ядлива” обвивка. При трайните колбаси липсва неприятната лепкавост от остатъчното лепило от етикетите.

Носещата основа на тези етикети, която е силиконово импрегнирана, играе ролята на бариера при етикетиране на омазнени продукти, с което се подобрява естетическият им вид.
Бандеролите се изработват от всички самозалепващи материали, предназначени за етикети. Възможни са различни конфигурации на контура на етикетите, пълноцветен печат, ламиниране на фолия и облагородяващи процеси.

Запитване относно Бандеролни етикети


Shopping Cart