Добре дошли в новия електронен магазин на Елекс Груп Холдинг ООД

Отговор до 24 часа на Вашите поръчки. Сигурност и увереност в онлайн пазаруването.

Всички цени са валидни само при поръчка от електронния ни магазин.

Поръчки и доставки

 

І: УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

 1. За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.еlecs-bg.com/store стоки, клиентът е необходимо да се регистрира като попълни регистрационна форма и изрази съгласието си с настоящите Общи условия. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни. В случай, че клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, „Eлекс Груп-Холдинг” ЕООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 2. Указаната цена на отделната стока е с включен Данък върху добавената стойност (ДДС).

 3. Клиентът-потребител посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, брой и др. п.) При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от страна на www.еlecs-bg.com/store.

 4. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта „Елекс Груп - ХолдингЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 5. При поръчка на стоки над 2000 лева е необходимо клиентът да избере опцията банков превод. Да направи плащане по банкова сметка на "Елекс Груп-Холдинг" ЕООД за да бъде задействана заявката, като основание на плащане се посочва номерът на поръчката.  (Банкова сметка -IBAN:BG 84 UNCR   7630 105 162  4519, BIC: UNCRBGSF, при Уникредит Булбанк АД).

 6. Потвърждение и изпълнение на поръчки

   
  1. При направена поръчка, клиента-потребител получава e-mail от www.еlecs-bg.com/store с номера и детайли на поръчката.

  2. Оператор на www.еlecs-bg.com/store задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. www.еlecs-bg.com/store си запазва правото да не изпълни поръчка, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. www.еlecs-bg.com/store е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail, като в случай на липса на наличност от поръчаната стока, служителя може да предложи замяна с друг продукт, която клиента има право да приеме или отхвърли.

  3. Потвърждението на поръчката се извършва до 15:00 часа. При поръчки направени след 15:00 часа се обработват на следващият ден.    В случай, че поръчки са направени през почивните дни (събота, неделя или официални празници) се обработват през първият работен ден след тези почивни дни.

  4. Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди или по време на нейното потвърждение, като отправи e-mail към оператор на www.еlecs-bg.com/store. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума по банков път, 60% (шестдесет процента) от сумата се възстановява по сметката на клиента в седем дневен срок.

 ІІ: УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посоченият от клиента адрес за доставка в съответстие Общите условия. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Разходите за доставка са за сметка на клиентът. При изрично желание от страна на клиента, получаването на стоката може да стане и от търговската зала на "Елекс Груп-Холдинг" ЕООД в град Варна, като се изиксва неговото посочване.

 

 1. Срок за доставка

  1. Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Срокът на доставка е изрично отбелязан в описанието на стоката. Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на недостатъчно произведено количество) срокът може да бъде по-дълъг. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен. 

  2. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката, клиентът ще бъде уведомен своевременно на посоченият телефон за контакт или е-mail.

  3. Клиента може да следи в своя профил статуса на своята поръчка. При стартиране на доставката, ще получи известие по e-mail, че статуса на неговата поръчка е променен, ще получи номер на товарителницата. По този номер ще получи стоката.

 2. Клиентът/потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, удостоверено с издадената товарителница, www.еlecs-bg.com/store се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. www.еlecs-bg.com/store не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 3. Стоката се предава на потребителя/клиента със следните документи: фактура и/или приемно – предавателен протокол, гаранционна карта (ако е приложимо), декларация за съответствие (ако е приложимо), експлоатационно ръководство на български език (ако е приложимо).

 4. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”. При избран начин на плащане „банков превод”, поръчката се доставя след получаване на плащането по посочената банкова сметка на Елекс Груп-Холдинг ЕООД.

 5. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват и приемат придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.еlecs-bg.com/store се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 6. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. При липса на възражения или пък-при наличие на такива, но неудостоверени в приемо-предавателния протокол, стоката ще се счита за редовно приета без забележки. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на www.еlecs-bg.com/store. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, www.еlecs-bg.com/store не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от www.еlecs-bg.com/store са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.еlecs-bg.com/store не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

 ІIІ: УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Плащане при доставка”. При плащане при доставка”, клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера и таксата на услугата в размер на 1% от стойността на стоката.

 2. По банков път. При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира поръчка с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на Елекс Груп-Холдинг ЕООД, като цитира номера на поръчката като основание за превода.