Titan X950

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 1060 x 860 x 230 mm*
Дължина на слепващите греди 950 mm
Вакуум помпа 160 m³/h
Външни размери 2,25 x 1,21 x 1,13 m*
Тегло 610/ 660 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Стандартно - уплътнение за високо налягане;- възможност за вкл/изкл на слепващите греди.
Опции - висок капак ( 280 мм);- газ впръскване 4х5 дълги дюзи;- опростено рязане при спойката;

- отделно регулиране на  рязането и запечатването;

- горно и долно запечатване (не се комбинира с сепарираното рязане и запечатване);

- стъклен прозорец за наблюдение върху капака;

- автоматично преместване на капака;

- постепенно вкарване на въздух за деликатни продукти;

- помпа 250 m³/h трифазна;

- помпа 300 m³/h трифазна;

 

- комплект резервни части.

Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz