Titan X480

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 610 x 760 x 200 mm*
Дължина на слепващите греди 480 mm
Вакуум помпа 63 m³/h
Външни размери 1,35 x 1,11 x 1,09 m*
Тегло 330/350 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Стандартно - уплътнение за високо налягане;- възможност за вкл/изкл на слепващите греди.
Опции - газ впръскване 4х3 дълги дюзи;- опростено рязане при спойката;-  отделно  регулиране на  рязането и запечатването;- горно и долно запечатване (не се комбинира с сепарираното рязане и запечатване);

- стъклен прозорец за наблюдение върху капака;

- автоматично преместване на капака;

- постепенно вкарване на въздух за деликатни продукти;

- помпа 100 m³/h трифазна;

- комплект резервни части.

Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz