MAX XL-DD

  • Камерна машина MAX XL-DD

    Настолните вакуумни машини винаги са добър избор, ако обмисляте да стартирате производство на продукти с вакуумна опаковка или разполагате с ограничено пространство (напр. в магазин или кухня).
    PDF файл

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 580 x 350 x 180 mm*
Дължина на слепващите греди 320 mm
Вакуум помпа 16 m³/h
Външни размери 0,67 x 0,5 x 0,4 m*
Тегло 62 kg
Панел цифрова система за управление Z2000
Опции - газ впръскване 2 дюзи;- допълнителна греда от дясно;

- мобилен стенд;

- наклонена плоча за течни продукти;

- аспиратор за стандартизирани   обществени кухни;

- комплект резервни части.

Захранване 1 phase, 230 V, 50 Hz