MAX F50

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 530 x 545 x 180 mm*
Дължина на слепващите греди 500 mm
Вакуум помпа 25 m³/h
Външни размери 0,65 x 0,7 x 1,0 m*
Тегло 125/145 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Стандартно   уплътнение за високо налягане
Опции - газ впръскване 3 дюзи;- наклонена плоча за течни продукти;- аспиратор за стандартизирани   обществени кухни;

- постепенно вкарване на въздух за деликатни продукти;

-  помпа 25 m³/h монофазна;

-  помпа 63 m³/h трифазна;

- комплект резервни части.

Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz