MAX F46

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 650 x 475 x 210 mm*
Дължина на слепващите греди 460 mm
Вакуум помпа 25 m³/h
Външни размери 0,75 x 0,63 x 0,99 m*
Тегло 130/150 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Стандартно   уплътнение за високо налягане
Опции - газ впръскване 3 дюзи;- допълнителна греда от дясно, с възможност за вкл/изкл ;- наклонена плоча за течни продукти;- аспиратор за стандартизирани   обществени кухни;

- постепенно вкарване на въздух за деликатни продукти;

-  помпа 25 m³/h монофазна;

-  помпа 63 m³/h трифазна;

- запълващи плоскости;

- комплект резервни части.

Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz