MAX-DD

  • Камерна машина MAX – DD

    Настолните вакуумни машини винаги са добър избор, ако обмисляте да стартирате производство на продукти с вакуумна опаковка или разполагате с ограничено пространство (напр. в магазин или кухня).
    PDF файл

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 350 x 400 x 180 mm*
Дължина на слепващите греди 320 mm
Вакуум помпа 16  m³/h
Външни размери 0,43 x 0,55 x 0,4 m*
Тегло 50 kg
Панел цифрова система за управление Z2000
Опции - газ впръскване 2 дюзи;- мобилен стенд;- наклонена плоча за течни продукти;

- аспиратор за стандартизирани   обществени кухни;

- комплект резервни части.

Захранване 1 phase, 230 V, 50 Hz