MAX 42-S

  • Камерна машина MAX 42-S

    Настолните вакуумни машини винаги са добър избор, ако обмисляте да стартирате производство на продукти с вакуумна опаковка или разполагате с ограничено пространство (напр. в магазин или кухня).
    PDF файл

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вътрешни размери на камерата 450 x 460 x 210 mm*
Дължина на слепващите греди 420 mm
Вакуум помпа 16 m³/h
Външни размери 0,54 x 0,56 x 0,41 m*
Тегло 70/73 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Опции   уплътнение за високо налягане
Захранване - газ впръскване 2 дюзи;- мобилен стенд;

- наклонена плоча за течни продукти;

- аспиратор за стандартизирани   обществени кухни;

- 21  m³/h монофазна;

 

- комплект резервни части.