Социална отговорност

“Елекс Груп Холдинг” ЕООД е социално отговорна компания! За нас понятия като качество, сигурност и надеждност не са чужди. Нещо повече – те са основополагащи в нашата бизнес визия. Работният процес протича по правилата на световно признати сертификационни стандарти за контрол на качеството, опазване на околната среда и сродни такива.

eleks5aУдовлетвореността на нашите служители е от огромно значение за нас, затова ние се стремим да изградим една приятна работна среда.

При нас клиентът е цар, затова ние се стараем постоянно да подобряваме нашите услуги, като крайната цел е нашите клиенти и партньори да останат доволни.

Корпоративната социална отговорност според нашето разбиране означава съвкупност от действия и политики, насочени към реализацията на значими вътрешни и външни социални програми, резултатите от които способстват за развитието на компанията- ръст на производствения обем, повишаване качеството на продукцията и услугите, подобряването репутацията и имиджа, обособяване на корпоративна идентичност, развитие на корпоративните брандове, разширяване на конструктивни партньорски отношения с държавата, деловите партньори и обществото.

Наши основни принципи са: 

eleks1a-  производство на висококачествена продукция и услуги, чието качество съответства на всички задължителни норми, и при съблюдаване на всички законодателни изисквания към правенето на бизнес.

-  съблюдаване на правото на служителите на безопасен труд при определените социални гаранции, в това число и създаването на нови работни места.

- съдействие за повишение на квалификацията на персонала.

-  защита на околната среда и икономия на незаменими ресурси.

-  подкрепа за усилията на местната власт в развитието на града, помощ на местните учреждения от социалната сфера.

-  съблюдаване на общоприетите законодателни и етични норми за правенето на бизнес.

Facebook