Често задавани въпроси….

 Защо ПЕЧАТНИЦА “Елекс Принт” е Партньорът, когото търсим ?

eleks3aОтговорът на този въпрос се основава на много фактори , но ако трябва да  споменем поне три , то те са :

-   Елекс Груп Холдинг ЕООД доставя техника , технологични и софтуерни решения на производителите от почти всички отрасли. За това ние много добре знаем Вашите комплексни и специфични условия и изисквания за етикета. И така ние не  предлагаме самозалепваща хартия във вид на етикет, а  доставяме точния продукт , който Ви е необходим.

-  Технологичните ни възможности са в почти  всички направления на сегмента, в който сме позиционирани и така можем да удовлетворим комплексно Вашите желания.

-  Печатница Елекс Принт работи на непрекъснат режим, разполага с необходимите материали на склад,  и винаги може да разчитате, че Вашата  възникнала в последния момент потребност, ще бъде удовлетворена.

eleks1aИма ли ограничения в изработването на етикет с желан размер и конфигурация?

-  По принцип има голям брой възможности  да изработим Вашия  етикет. Разполагаме с над 1000 инструмента с различни размери и конфигурации,  от които Вие може да избирате. Разбира се, само за няколко дни можем да  доставим инструмент (щанца), с който да изработим Вашето уникално желание относно конфигурация на етикета.

Мога ли да закупувам „универсални”етикети, или винаги трябва да си ги поръчвам и чакам?

- Елекс поддържа  на склад  богато разнообразие на етикети и термотрансферни ленти от стандартизирани размери и материали. Може да си ги  закупите и чрез електронния ни магазин. Освен това, във всеки наш офис можем да отпечатаме желаната от Вас информация на принтер върху избраните стандартни етикети.

За какво служи цветно ангажиращата мостра ?

- Цветно ангажиращата мостра (ЦАМ) е точна цветова симулация на Вашия  художествен проект, отпечатан на хартия. Практическият смисъл е , че реално се онагледява  цветовата визия , която ще се получи след печат. На база ЦАМ  все още може да възложите корекции в художествения проект, ако очакванията Ви не съвпадат напълно с изображението от  мострата. ЦАМ е и еталон за повторяемост на цветовата тоналност на печата при всеки следващ тираж след първия.

Какъв е срокът за изработване на цветен етикет ?

- Това зависи от пълнотата на възлагане – възлагане на дизайн,  възпроизводство по мостра, или  по предоставени файлове. Зависи  дали е с наша налична щанца, или пък контур по Ваше желание и др. Но най- общо сроковете за отпечатване на нов продукт са до седем дни, а при следващо възлагане – от три до пет дни. Имаме и опции, включващи възможност за изпълнение и до 24ч. (за отпечатван вече продукт ).

Има ли ограничение за минимален брой етикети за възлагане ?

- Ограничения принципно няма!  Но границата на приемливост се формира от нагласата на клиента да поеме константни разходи за настройка и машинно време, които се формират независимо от дължината на тиража. Разбира се, и тук има опции, например ако клиентът възлага гама от продукти с различни тиражи – така можем да  разглеждаме комплексно номенклатурата от продукти и да оптимизираме  разходите за тях.

Каква е разликата между „студен” и „топъл” печат, и какво да си избера ?

- Визуално крайният потребител не би направил разлика. Производителите на  фолиа обикновено предлагат и двата типа, които са с почти еднаква тоналност.

-  Използването на топлия печат е по-удачно, когато  има и преге (релеф) на участъците с фолио. Той се полага на  отделна  машина и това може да го направи стойностно по-скъп. Затова е предпочитан при етикети за апликиране на скъпи, бутикови продукти.

-  Студеният печат се полага на една машина  заедно с процеса на печат и  щанцоване. Това го прави масово подходящ и предпочитан. Тук има и допълнителна възможност – златното (или сребърно) фолио да се положи върху субстрата и да се отпечата пълноцветен печат върху него. Тогава визуалният цветови ефект е грабващ окото, без да се оскъпява допълнително етикета.

Защо бандеролните етикети на Елекс са уникални ?

- Това е собствено разработена технология. Бандеролният етикет е предназначен за етикетиране на продукти , повърхностите на които е нежелателно да контактуват с лепилния слой на етикета. Затова бандеролът се апликира върху продукта заедно с носещата основа на самозалепващата хартия. Етикетът обхваща плътно контура на продукта , като се замозалепя само в зоната на презастъпването, и то точно толкова, колкото е зададено от клиента. Т.е. постига се фукционалност ,естетика на апликиране и оптимизиран разход. И още…

- Етикетите са навити на ролка, което позволява тяхното допечатване . От една страна отпада допълнителния етикет, носещ променливата информация за дата  на  производство. От друга страна, може с един универсално фирмено отпечатан етикет да се апликират няколко продукта, наименованието на които се допечатва в момента на тяхното производство.

- При етикетиране с този бандерол, лепилото няма контакт с обвивката на продукта, което е особено важно за продукти с „ядлива” обвивка. При трайните колбаси липсва неприятната лепкавост от остатъчното лепило от етикета. Но и в двата случая е важно, че не се променя свежеста на консистенцията на продукта под зоната на етикета, вследствие миграцията на лепило в нея.

- При етикетиране на омазнени продукти, носещата основа на етикета , която е иликоново импрегнирана, играе ролята на бариера. Тя не позволява мазнината да се появи на повърхността на етикета и да повлияе на естетическия избор на клиента.

- Бандеролите се изработват от всички самозалепващи материали, предназначени за етикети. Възможни са различни конфигурации на контура на етикета, пълноцветен печат, ламиниране на фолия, облагородяващи процеси.

Какво е буклет етикет ?

- Буклет, или сдвоен етикет – това са два самозалепващи етикета, положени машинно един върху друг,  на които са напечатани  лицата и лепилните им слоеве. Така в площ за един етикет  може да се отпечата четири пъти повече информация. Горният етикет може лесно да се разлиства до определено положение, да се прочита информацията между двата етикета, и след което да се залепя отново в изходно положение. И така  многократно.

Facebook