Бандеролни етикети

Това е собствено разработена технология. Бандеролният етикет е предназначен за приложение върху продукти, повърхностите на които е нежелателно да контактуват с лепилния слой на етикета.

Бандеролни етикетиБандеролът се поставя върху продукта заедно с носещата основа на самозалепващата хартия и обхваща плътно контура на продукта, като се самозалепя само в зоната на застъпването, с което се постигат фукционалност, естетика на апликиране и оптимизиран разход.

Бандеролните етикети са навити на ролка, което позволява тяхното допечатване, и по този начин отпада нуждата от допълнителен етикет, носещ променливата информация за дата на производство. Дава се  възможност посредством един отпечатан универсален фирмен етикет, да се апликират няколко продукта, наименованието на които се допечатва в момента на тяхното производство.

При етикетиране с бандеролен етикет лепилото няма контакт с обвивката на  продукта, което е особено важно за продукти с „ядлива” обвивка. При трайните колбаси липсва неприятната лепкавост от остатъчното лепило от етикета.

Носещата основа на етикета, която е силиконово импрегнирана, играе ролята на бариера при етикетиране на омазнени продукти, с което се подобрява естетическият им вид.

Бандеролите се изработват от всички самозалепващи материали, предназначени за етикети. Възможни са различни конфигурации на контура на етикета, пълноцветен печат, ламиниране на фолия и облагородяващи процеси.

Facebook