ПЕЧАТНИЦА

ПЕЧАТНИЦА “Елекс Принт”  е създадена и се развива в унисон с най-съвременните тенденции на флексопечатната индустрия. В  съчетание с мащабното национално  позициониране на “Елекс Груп Холдинг” ЕООД в техническо и търговско отношение, Печатарският комплекс “Елекс Принт” удовлетворява  клиентската потребност от етикети, опаковки и др. печатни консумативи. Технологично, печатарския комплекс е оборудван и произвежда широка гама от:

Самозалепващи етикети – за маркиращи клещи, логистични и рекламни етикети с печат до осем цвята;

Печатницата работи съвместно с Дизайнерско студио “Панфлекс и Тротех“ ООД, за производство на фотополимерни клишета с най-съвременна техника, пилотен софтуер и специалисти, обучавани в Чехия.

Печатарския комплекс работи  с утвърдени и сертифицирани  доставчици :

РАЗВИТИЕ  2014г. – 2016г.

Утвърдена е и започна реализацията на програмата за инвестиционно, технологично и продуктово обновяване на Печатарски комплекс Елекс Принт. Програмата е в два етапа – иновации, влизащи в изпълнение от началото на 2014гл  и цялостно инвестиционно обновяване, което ще се реализира до 2016г. По програма 2014гл е предвидено закупуване на шестцветна флексопечатна машина с цел, от една страна   капацитетно увеличаване пропускателните възможности на печатницата, а от друга се надграждат нови и разширяват съществуващи технологични възможности, като:

- Печат на фолиа и гъвкави опаковки от композитни и бариерни материали за кайма, масла и др.

- Ламиниране след печат с цел гланц, влагозащитност на хартиения субстрат, защита на печата от деламиниране и надраскване, бариерност за миграция на мастилата които вече остават „вградени”;

– Печат, щанцоване и стифиране на пачка на картонени и етикети от несамозалепващи хартии, ПВЦ и др.

- Сито печат за брайлов текст и тактилни знаци за незрящи;

Нови материали:

- Самозалепващи материали с по-тънък лицев субстрат;

– В една ролка със стандартен диаметър се навиват по-голямо количество етикети;

– Икономия на обем при транспортиране;

-По-рядко спиране при етикетиране;

-Самозалепващи материали с носеща основа от прозрачен полиестер- по-ниски продуктови такси за отпадъци и възвращаемост на средства от изкупуването на полиестера;

-Самозалепващи материали с вградена бариера предпазваща лепилото от овлажняване и отлепяне от продукта;

-Субстрати и лепила, подходящи за етикети за многократно отлепяне / залепяне;

-Самозалепващи хартии и картони със сертификат „ЕКО” и „БИО” за етикетиране на сертифицирани  марки продукти;

Програмата за инвестиционното обновявяне на печатарския комплекс до 2016г. е разработена да отговори на най-новите тенденции в опаковането и етикетирането. Заложените параметри и възможности на визираните за закупуване машини ,са продиктувани от достиженията, показани на световното изложение в печатарския бранш Labelexpo – 2013г. в Брюксел.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

- Печатница “Елекс Принт” ще продължава да работи на непрекъснат 24ч. график, 360 дни в годината;

- Производствените възможности, структуирани от група машини за изработване на етикети от 2, 4, 6, 7 и 8 цвята, създават възможности за гъвкавост, срочност и сигурност за клиента. Поддържането на склад на всички основни материали гарантира изпълнението на всяка заявка на клиента в желания срок;

- Печатницата разполага с високо професионални екипи от оператори и технолози с взаимно заменяема квалификация , което гарантира непрекъсваемост и надежност на процесите;

- Предпечатния и печатен процес е тестван и калибриран за цветово съответствие  с художествения проект и повторяемост в тиражите;

“ЕЛЕКС ГРУП ХОЛДИНГ” ЕООД – “Фирма за Фирмите”

Убедете се сами!

Facebook