Контакти

Вашето мнение е безценно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните нашата анкетна карта и я изпратите на нашия е-mail. Знаем, че няма по-добра реклама от удовлетворения клиент.

Име *

Вашият е-mail *

Тема

Вашето съобщение

Централа :
“Елекс Груп – Холдинг” ООД
гр. Варна
бул. Република №1
п.к 381
телефони
факс: +359 52 737 079
e-mail: office@elecs-bg.com
web: www.elecs-bg.com
Електронен магазин
Online магазин
Печатарски комплекс “Елекс Принт”
ПЕЧАТНИЦА
Индустриално и Търговско оборудване СЕРВИЗ
Кирил Камбуров
Мариана Тодорова
Никола Токушев
Пламен Кръстев
Мая Дженева
Валентина Начева
Търговски отдел
Диана Рашкова
Иван Дучев
Станимира Стоянова
Емилия Василева
+359 889 988 112
+359 889 449 995
+359 884 778 890
+359 884 992 498
+359 887 199 100
+359 884 952 296+359 887 663 105
+359 887 623 706
+359 887 620 122
+359 887 170 700
Ангел Ангелов
Даниела Тодорова
Цветелина Георгиева
Атанас Картунов
Диляна Илиева
Консумативи
Надежда Драгоманска
Петко Янков
+359 885 996 955
+359 885 828 966
+359 888 613 636
+359 885 199 159
+359 884 992 583+359 885 088 123
+359 887 649 824
Владимир Влаев
Светлозар Атанасов
Петър Петров
Георги Георгиев
Софтуер
Коци Коцев
Ивелина Стефанова
Иван Златев
+359 887 629 557
+359 887 648 217
+359 886 588 860
+359 885 996 933+359 887 640 196
+359 887 887 625
+359 886 770 665

Facebook