Контакти

Вашето мнение е безценно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните нашата анкетна карта и я изпратите на нашия е-mail. Знаем, че няма по-добра реклама от удовлетворения клиент.

Име *

Вашият е-mail *

Тема

Вашето съобщение

Централа :
“Елекс Груп – Холдинг” ЕООД
гр. Варна
бул. Република №1
п.к 381
телефони
факс: +359 52 737 079
e-mail: office@elecs-bg.com
web: www.elecs-bg.com
Електронен магазин
Online магазин
Печатарски комплекс “Елекс Принт”
ПЕЧАТНИЦА
Индустриално и Търговско оборудване СЕРВИЗ
Кирил Камбуров
Мариана Тодорова
Никола Токушев
Пламен Кръстев
Шемси Ахмедов
Мая Дженева
Кремена Пенева                  Търговски отдел                          Иван Дучев
Татяна Николова
Златина Дончева
Надежда Драгоманска
+359 889 988 112
+359 889 449 995
+359 884 778 890
+359 884 992 498
+359 887 663 639
+359 887 199 100   +359 884 952 296 

+359 887 623 706
+359 887 620 122
+359 887 170 700
+359 885 088 123

Ангел Ангелов
Даниела Тодорова
Росица Георгиева
Светлозар Атанасов
                        Консумативи
Петко Янков
Корпоративни клиенти
Владимир Влаев
+359 885 996 955
+359 885 828 966
+359 887 230 324
+359 887 648217

+359 887 649 824

+359 887 629 557

Петър Петров               Георги Георгиев
Георги Тодоров Информационен отдел
Кристина Димитрова
Коци Коцев
Ивелина Стефанова
+359 886 588 860   +359 885 996 933
+359 887 671 119 

+359 887 647 425
+359 887 640 196
+359 887 887 625

Facebook