Кариери

ЕГХ  – ЕЛЕКС  ПРИНТ – гр. Варна

 

О Б Я В А         З А     Р А Б О Т А

 

Печатарски  Комплекс  „ЕЛЕКС  ПРИНТ” гр. Варна , който е в структурата на ЕЛЕКС  ГРУП  ХОЛДИНГ  гр. Варна , набира  млади хора  на работа – мъже и жени. Фирмата предлага обучение за придобиване на необходимата квалификация „Оператор на флексо печатна машина”.  Работата е на смени , с добро заплащане и последващи възможности за развитие.

ЕГХ е производствено търговски холдинг със седалище в гр.Варна и търговски дружества в цялата страна.

В Елекс Принт се отпечатват  самозалепващи етикети , стикери , опаковки , билети и др. с цветност  до осем цвята . Процесите започват от дизайн , предпечатна подготовка, управление на процесите на печат , щанцоване ,  „облагородяване” , разфасоване.

„Оператор на флексо печатна машина” е базовата квалификация ,  която е препоръчително да се придобие . Най общо работата включва:

-          Запознаване с наряда за работа и документацията на изделието.

-          Подготвят се инструментите за печат на цвят по цвят на оптически стенд

-          Подготвят се печатните секции според структурата на изделието за печат

-          При използване на специален цвят , същия се приготвя по софтуерна рецептура

-          Подготвят се при необходимост системите за полагане на лак , метализирани фолия, други ламинати.

-          Монтира се съответната щанца за изрязване на контура

-          Извършват се всички печатни настройки , секция по секция и цвят по цвят.

-          Настройва се щанцоването спрямо художествения проект

-          Сравнява се отпечатъка с предварително утвърдена от клиента цветна мостра.

-          След преминаване на работа в тираж , следи мониторите на машината за поддържане на настроените параметри.

За придобиване на квалификацията освен практическото обучение , паралелно се провежда и теоретично обучение:

-          Технически и функционални характеристики на използваните самозалепващи и композитни хартии

-          Цвят ; Същност на възприятието на цветовете от човешкото око

-          Разлагане и наслагване на цветове. Управление плътността на намастиляване . Уреди за измерване

-          Адаптиране на художествени проекти ( файлове ) за възможност за отпечатване чрез флексо печат.

-          Система за управление на качеството

-          ERP  система за управление на производството.

Възможностите за развитие са както професионални ( технолог , дизайн и предпечатна адаптация , търговски специалист) , така и административни –Организатор производство , Мениджър контрол на качеството , Директор Производство , Директор Печатарски комплекс.

 Допълнително извън Печатарския коплекс , ЕГХ дава много други възможности за развитие на способните и квалифицирани кадри.

За повече информация звъннете на телефон 052/ 500 626 или използвайте формуляра за връзка ТУК.

Facebook