Статични

Индустриални PC-базирани, новa генерация ръчни, претеглящи, ценообразуващи и етикетиращи системи,  използващи Windows вграден софтуер.
Използването на най-новите технологии, заложени в архитектурния дизайн на системите, осигурява пълна интеграция със съществуващите DIGI системи, двупосочни съобщения във формат XML, което ще осигури събиране на данни в бек офис сървъра, както и онлайн програмиране и мониторинг. Цветен сензорен  екран за лесно и бързо програмиране и избиране на артикули (PLU).
Универсални претеглящи, ценообразуващи и етикетиращи системи могат да бъдат използвана в широк спектър от приложения и настройки, в почти всички екологични среди в рамките на хранително-вкусовата промишленост – от съществуващите големи преработвателни предприятия до нови малки предприятия. Изборът на етикетиращи системи, претеглящи платформи, стойки и скоби гарантира съответствието и с болшинството съвременни производствени линии.Работят в режим на нормално, фиксирано и средно тегло, също и при директна продажба на продукти в търговската мрежа.
Могат да се инсталират като ръчни контролни везни  или етикетиращи системи или дори, като обикновени контролни терминали за събиране на данни.
Интерфейс:
- 1 USB port, 1 Ethernet printer port;
- 1 Ethernet LAN port;
- стандартно с два допълнителни портове на разположение;
Допълнителни опции:
- Избор на етикетиращ принтер;
- Мрежов хъб на разположение, за няколко етикетиращи устройства към един терминал;
- Съвместимост с  различни платформени везни, подово-вградени и релсови везни, както и с други хардуерни компоненти;
- Допълнителни изходи на разположение, включително допълнителен USB port и RS232 изход;
- Опростена интеграция в съществуващи линии и настройки.
[product_category category="статични" per_page="12" columns="4" order="desc" orderby="date"]

Leave a Comment

Facebook