Етикетиращи везни

header_logoВезните на Digi Teraoka съчетават дългогодишни традиции с функционалност и надеждност, съобразени с изискванията на световният пазар.
Лесно интегриране в локалната мрежа на магазина(протокол TCP/IP), води до висока производителност и икономии на консумативи.
Масивна метална рама на везната – за стабилни метрологични характеристики и качество на печата.
Лесно зареждане на касетата с ролка етикети.
Удобен достъп до термоглавата – залог за нейното правилно обслужване и дълъг живот.
Високотехнологично изпълнение – съчетание на  малки габарити с голяма надеждност, което позволява използването им и в промишлеността.
Разделителна способност на принтера – 8 dot/mm – за отпечатването на графични елементи (лого, знак за качество и др.).
Висока скорост на печат (150 mm/s) и претегляне -  позволява правенето на 20 цикъла “претегляне/етикетиране”/min.
Десет шрифта и високата плътност на печата – обезпечават задаването на етикети с произволни размери и формати. Това позволява използването в магазина на по-популярни размери етикети, собствен “фирмен” етикет с допечатване.
Икономии на консумативи с около 30-50% -Възможностите една и съща информация да се помества на по-малък етикет.
Многопроцесорна архитектура - везните могат едновременно да теглят, печатат, приемат данни по интерфейса, въвеждат данни от клавиатурата, и да извеждат показания на дисплея.
• Клавиатура с дактилна и звукова обратна връзка, надеждно защитена от влага. Всички схеми са екранизирани, което изключва външно влияние (от радиотелефони и др.).
Голям обем енергонезависима памет- везните да съхранят данните за 7500 артикула (PLU): рекламни съобщения, тара и други.
Изцяло програмируем щрих код - широко използван от производителите при маркирането на продукцията със собствен щрих-код. Везните отпечатват етикет за тотал и субтотал (серия, опаковка), а развитата система за отчети облекчава воденето на статистика. Всеки режим за работа може да се защити с парола.Везните са с ярък двустранен дисплей, на който се отчита не само теглото, цената и стойността, но и името на претегляния артикул и въведената тара.
Непрекъсната работа - Програмирането и извеждането на отчети в режим On-Line не прекъсва работата на везните.
Мрежа - Използването на Wireless RF IEEE 802.11b дава допълнители възможности за изграждане на безжична локална мрежа.(Опция).

Facebook