Електронни етикети

25Една от важните особености на всеки един магазин е ценовият етикет. Той е носител на първоначалната информация за купувача и с него стартира процеса на покупка. Тук са и не малка част от проблемите на търговците, особено когато става въпрос за ежедневна смяна на цените.
Важни в случая са секторите за малотрайни продукти – плодове и зеленчуци, меса, сирена, кулинария. При по-големите търговски обекти проблемът се изостря най-вече, когато се провежда атрактивна ценова политика – промоции, щастлив час, вечерен час и др. Цените на някои стоки се налага да се сменят по няколко пъти дневно, а при не навременна намеса, често се получават несъответствия м/у цена на етикет и цена на касов бон. Така възниква конфликт, което неминуемо рефлектира върху репутацията на търговския обект.
С развитието на информационните технологии, DIGI намери решение на този проблем посредством електронните ценови етикети – E-label, InfoTag и InfoCard.
[product_category category="електронни-етикети" per_page="12" columns="4" order="desc" orderby="date"]

Facebook